Τι είναι η Υπνοθεραπεία;

Η υπνοθεραπεία είναι μια μορφή καθοδηγούμενης ύπνωσης ή χαλάρωσης, που διενεργείται από τον υπνοθεραπευτή και είναι επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από το έργο των Freud και Jung. Η υπνοθεραπεία είναι επίσης μια θεραπευτική μέθοδος η διάρκεια της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την δεκτικότητα, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου.

Η ύπνωση συνιστά το ισχυρό και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο της κλινικής υπνοθεραπείας. Μέσω της ύπνωσης ο συνειδητός μας νους ηρεμεί και μας προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας άλλωστε μπορεί να ενισχυθεί από την ύπνωση μέσω της δύναμης του υποσυνείδητου και ασυνείδητου νου και της ικανότητάς του να επιφέρει θετική αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της Ύπνωσης, ο υπνοθεραπευτής είναι ο συντονιστής της υπνωτικής εμπειρίας. Χρησιμοποιεί την υποβολή όχι με την έννοια της εντολής ή της διαταγής αλλά με την έννοια της «παρότρυνσης», της «πρότασης» και της «δήλωσης».

Τα οφέλη και η λειτουργία της Υπνοθεραπείας

Στην Υπνοθεραπεία χρησιμοποιούμε την ύπνωση για να παρακάμψουμε τον συνειδητό νου και να έχουμε άμεση πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Σε θεραπευτικό πλαίσιο, η ύπνωση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να έρθουμε σε επαφή με ασυνείδητα μοτίβα σκέψης και ασυνείδητες συμπεριφορές και με τον τρόπο αυτό να επιλύσουμε θέματα που το συνειδητό μας κομμάτι αδυνατεί να επιλύσει. Κάθε πρόβλημα έχει μια αιτία και όταν η αιτία εξαλείφεται από τον υποσυνείδητο νου, το πρόβλημα αρχίζει να εξαφανίζεται και αυτό.

Η υπνοθεραπεία βοηθά στην ανάκτηση του ελέγχου της ζωής μας. Κάποιοι από τους τομείς που βοηθά η υπνοθεραπεία είναι οι εξής:

  • o έλεγχος του καθημερινού στρες,
  • η συγκέντρωση,
  • η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης,
  • η δημιουργία θετικών αλλαγών,
  • η αντιμετώπιση του φόβου αποτυχίας,

 

  • η αντιμετώπιση του άγχους,
  • η εξάλειψη διαφόρων ειδών φόβων και φοβίες,
  • η επίλυση προβλημάτων,
  • ο καθορισμός στόχων, και σε πολλούς ακόμη τομείς.

 

Άλλαξε τη σκέψη σου, άλλαξε τη ζωή σου & φτιάξε τη δική σου ονειρεμένη πραγματικότητα...